Co motivuje lidi k jednání?

Motivace je motorem jednání. Podíváme se na model základních toužeb, který má své opodstatnení v gamifikaci.