O nás Jazykové hry

Věříme v lepší jazykové vzdělávání a to je náš hlavní cíl. Revoluce gamifikace a vážných her, které ve vzdělávání již probíhá, je způsob, jakým k němu přispíváme.

Naše první veřejně přístupné sezení se konalo 2. února 2022 a okamžitě odhalilo svůj potenciál. V dubnu 2022 jsme začali pořádat týdenní setkání, jejichž cílem je umožnit lidem procvičit si mluvení v angličtině při hraní her. Přirozeně si přitom budují nová přátelství a získávají i další měkké dovednosti.

Od té chvíle trvalo jen několik měsíců, než jsme vyvinuli a otestovali naši metodologii za pomoci naší angažované komunity studentů angličtiny. V dubnu 2023 jsme vytvořili první vzdělávací hru, “Visitors From Afar” , která studentům pomáhá identifikovat efektivní metody učení se a v dnešní době se používá také jako prostředek ke zjištění jejich aktuální úrovně plynulosti.

Od té doby jsme vytvořili další kurzy dokonale přizpůsobené potřebám našich studentů, včetně klubu deskových her pro děti a jedinečného kurzu pro majitele firem. Provádíme teambuilding programy pro firmy a mentorujeme dospělé, které vybavujeme nástroji potřebnými k tomu, aby se naučili tolik jazyků, kolik chtějí. Naši svěřenci se stávají samostatnými studenty, kteří již žádného učitele jazyků nepotřebují.

Naše vize

Pomoct dospělím a dětem naučit se tolik jazyků, kolik chtějí, a ukzat jim, jak snadné a zábavné to může být, když se použije přístup založený na poznatcích o tom, jak funguje lidský mozek.

Naše poslání

Využít vzdělávací potenciál her a vytvořit takové prostředí, které povede studenty k získání praktických dovedností.

Naše hodnoty

Edukace – radost z učení a objevování.
Spolupráce – pomoc ostatním s naplněním jejich potenciálu.
Osamostatnění – přijetí odpovědnosti za své životní cíle.

Tvůj jazykový průvodce

Ahoj, volám sa Silvi!

Vystudovala jsem učitelství angličtiny a němčiny, což ze mě udělalo "magistra". 😅 S učením jazyků však pomáhám jako lektorka od roku 2013.

Učila jsem v několika jazykových školách, kde jsem měla na starosti 💬 jazykové kurzy pro děti, přípravu na zkoušky pro dospívající a dospělé, obchodní angličtinu pro firmy a doučování jak slabších, tak i velmi nadaných studentů.

Někdy v té době jsem si uvědomila, že místo toho, abych lidem "předávala" znalosti, má pro mě větší smysl jim pomoci osvojit si🛠️ nástroje potřebné k tomu, aby se učili sami.

🎯 Cíl vzdělávání se pro mě změnil:

od lektora, který podporuje výuku jazyků

k mentorovi, který podporuje samostatnost učení

Mentoring

Moje vášeň pro cizí jazyky vykrystalizovala, když mi bylo kolem 14 let, zatímco můj první pokus o vytvoření 🎲 deskové hry se objevil už když mi bylo 10. V návaznosti na to jsem během studia na vysoké škole vytvořila několik vzdělávacích her s konkrétními výukovými cíli (většinou k učení frazeologizmů), některé z nich jako školní úkoly.

Ale bylo to až díky pokročilým kurzům 🧠 kognitivní neurovědy, které jsem navštěvovala nad rámec své alma mater, kdy začala chápat, jak to spolu všechno souvisí. Od té doby je pro mě učení jazyků nejen 🕹️ hračka, ale i 🎉 zábava!

Abych se o výhody gamifikace a výuky jazyků formou her se světem podělila, vytvořila jsem inovativní metodiku, kterou používáme v našich kurzech. 💝

Mgr. Silvia Chymová

Aktuální seznam výzev

✅ Slovenština
Rodilý
✅ Angličtina
C2
✅ Němčina
C1
🔄️ Francouzština
B2 - řeším mluvení
🔄️ Španělština
B2 - řeším mluvení
🛑 Esperanto
B1 - čeká
⬆️ Ruština
A2 - řeším vše
⬆️ Maďarština
A1 - řeším slova
🛑 Řečtina
A1 - čeká

Aktuální úkoly