Výhody využívání her pro naučení se cizího jazyka z pohledu lektora jsme si představili v článku Proč používat hry ve výuce cizího jazyka. Samozřejmě, jako s každým jiným přístupem, ani učení postavené na hrách není pouze prochádzka růžovým sadem. Tato metoda není vhodná pro každého. Proto než s ní začnete, obeznamte se s jejími úskalími. Díky tomu budete mít možnost je minimalizovat nebo úplně odstranit a vytvořit tak svůj vlastní způsob učení se, který bude nejen zábavný, ale také efektivní.

Bez čeho se při učení cizího jazyka pomocí her neobejdete

Metoda učení se cizích jazyků pomocí her je náročná na materiály a pomůcky. Je velmi pravděpodobné, že z pohledu pomůcek jde o nejnáročnejší metodu. Bez následujících položek nebude možné s učením ani začít.

Hry

Nejtěžší je identifikovat, které hry jsou pro učení nejvhodnejší. Jenže i když to svedete, je finančně náročné všechny hry zaopatřit. Komponenty her se opotřebovávájí a malé části mají tendence se ztrácet. Karty je možné ochránit obaly a někteří vydavatelé jsou ochotní doplnit ztracené komponenty, je však očividné, že hry nesnesou nekonečné hraní.

Ačkoliv se deskové hry pěkně skládají do krabic v poličkách, je třeba pamatovat, že zabírají hodně místa. Vhodné skladování a šetrné zacházení během hraní jsou důležité aspekty životnosti her.

Další možnost je hry si zapůjčit nebo jít do podniku, kde jich mají stovky. V Brně je takových podniků několik, například:

Nevýhodou návštěvy takového podniku může být hluk, který zhoršuje porozumění a možnost koncentrace na cizí jazyk.

Další hráči

I když se během pandemie kovidu na trhu rozmohly i hry pro jednoho hráče, velkou výhodou této metodiky jsou autentické interakce mezi hráči. Bez dalších hráčů přicházíte nejen o zábavu a sociální učení, ale také o možnost zpětné vazby a dalšího rozvoje. Samouci využijí služeb jazykového mentoringu, ale když příjde na mluvení, je výhodné mít kolem sebe spolehlivé spoluhráče, s kterými lze teorii uvést v praktické využití.

Na co si při učení se cizího jazyka pomocí her dávat pozor

Když máte hry i spoluhráče, stále ještě není vyhráno. Nasledující body mohou způsobovat třecí plochu mezi studentem a efektivním využitím her.

Vzdělávací cíl

Identifikace správně zvolené hry záleží do vysoké míry na cíli vzdělávání. Je potřebné zvážit nejen cíl samotného sezení se hrou, ale také to, jak a jestli zapadá do všeobecného cíle, který si student stanovil na začátku své vzdělávací cesty. Tento cíl souvisí také s praktikováním jednotlivých jazykových zručností.

(Komplexní) pravidla her

Některé hry jsou jednoduché a vysvětlené do 2 minut. Již jsem se ale zúčastnila hraní, kde vysvětlení pravidel hry trvalo hodinu, hraní hry pak zabralo asi 6 hodin. Vysvětlení a pochopení pravidel si vyžaduje čas a při komplexních hrách také zkušenosti. Tyto zkušenosti nasbírá hráč jenom hraním, například v našem klubu deskových her a na získání ukázkového zážitku je potřebné k nim také přistupovat metodologicky – začít jednoduchšími hrami a propracovat se ke komplexním.

Pravidla her přidávájí do rovnice vrstvu mentální náročnosti, kterou při běžném učení jazyka nenajdete. Je možné, že při první hře se budou hráči více soustředit na pravidla než na jazyk – co může a nemusí být výhodou. Při nevhodně zvolené hře se může celý zážitek z hry zhroutit jako věž z karet – buď pro hráče, kterí nepochopí pravidla, nebo naopak pro všechny ostatní.

Vysvětlovaní pravidel je také zručnost sama o sobě. Je potřebné, aby alespoň jeden hráč znal pravidla hry jako svoje boty a zároveň byl schopen je v co nejjednodušší a nejkratší formě zprostředkovat spoluhráčům tak, aby je pochopili v cizím jazyce.

Další mentální procesy a náročnost jazyka

Hry v jistém smyslu představují překážku nebo problém k vyřešení. Je tedy potřebné dávat si pozor při výběru správné hry na to, aby hra pro hráče nebyla příliš náročná už i v rodném jazyce – buď z hlediska věku a komplexnosti hry, nebo také z pohledu náročnosti použitého jazyka.

Jazyková nezávislost a lokalizace

Jazykově nezávislé hry používají místo textů piktogramy a ikonky, a proto je možné je hrát v jakémkoliv jazyce – stačí znát pravidla. Pokud jde o hru jazykově závislou, je výhodné mít anglickou lokalizaci, ale není to vždy nutné. Záleží na počtu a délce textů. Například hry, kde jediným textem je popis speciální schopnosti postavy, jsou jednoduše využitelné i bez překladu – buď si tyto krátké texty přeloží studenti spolu na začátku hry, nebo se napíše překladový text napřed.

Praktické využití

Není vše zlato co se třpytí – a není potřebné stát se chodícím slovníkem a znát všechna slovíčka světa (kdoví zda je to vůbec možné). I při zapojení herního přístupu je pořád nutné sledovat relevanci jazyka a zvážit, jestli a jak ho lze využít v praktickém životě. Například v základní klasické hře Dobble jsou znaky vykřičníku a otázníku, což jsou jazykovědná znaménka a běžne není potřebné znát jejich pojmenování v cizím jazyce – stačí, když je umíte správně použít. Naproti tomu jsou slovíčka jako pozor a otázka užitečná. Nahrazeno, podtrženo, vyhráno!

Čemu se při učení cizího jazyka pomocí her úplně vyvarovat

Nedostatečná znalost pravidel

Jedním z největších zabijáků zábavy je nejistota v pravidlech. Neustále změny a nakukování do brožurky zajisté pokazí zážitek ze hry. A hlavně když na konci hry zjistíte, že bodování je úplně jiné, než jste se celou hru domnívali… Pokud jde o pravidelné sezení, není možné zabíjet čas studováním pravidel. Nikoho nebaví dívat se, jak někdo jiný čte potichu pravidla.

Příliš mnoho neznámých kulturních referencí nebo slovíček

Hry je možné využít na rozšíření slovní zásoby a interkulturního povědomí. Jenomže čeho je moc, toho je příliš. Nikoho nebaví googlit každou druhou kartičku a navíc při takovém přetlaku nových informací si stejně nezapamatujete žádnou. Príliš velká mezera mezi skutečnými a požadovanými znalostmi je cesta do pekel.

Závěr

Herní přístup učení se cizího jazyka může být:

Jeho efektivní a systematická aplikace se neobejde bez mnohaletých zkušeností s učením jazyků a hraním her. Při nedostatečné přípravě a nesprávném provedení můžeme dosáhnout úplně opačného efektu, než je ten žádaný a způsobit odpor ke hrám i jazyku samotnému.

I při této metodě platí základní pravidla učení se s důrazem na postupné zvyšování náročnosti. Musíte ale zvýšit obezřetnost, protože do vzdělávacího procesu vstupují nové faktory, se kterými se běžně nepočítá a je jednoduché převálcovat ostatní hráče informacemi a demotivovat je.


Další články: